Damla Fotoğrafçılığında Karışık Teknikler.

Vurulma Anı

Damla fotoğrafçılığında soyut anlamda damla hareketine daha fazla etki kazandırmak için yüksek hızda çekim tekniklerine uygun ilave teknik olaylar eklenir.
Örneğin damla oluşum anında damla formuna yanlardan basınçlı hava vermek, yine yanlardan hava tabancası saçmasını basınçlı hava ile fırlatarak damlayı vurmak gibi. Bu fotoğrafta basınçlı hava deposundan gelen hava bir selonoid valf ile kontrol edilerek içinde bir içinde hava tabancası saçması konulan ince bir boruya yönlendirilmektedir.

Bu fotoğrafda tetikleyici ile damlanın oluşması için 4, hava tabancası için 1 olmak üzere 5 valf kontrol edilmiştir.